Uroczystość odsłonięcia tablic upamiętniających Stalag XXIB/H Thure

29 września 2021 roku o godzinie 13.00 w Turze w miejscu dawnego obozu jenieckiego odbyło się uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających Stalag XXIB/H Thure.

W imieniu mieszkańców odsłonięcia tablicy umieszczonej na jednym w byłych obozowych budynków dokonał jeden z najstarszych mieszkańców Turu i jednocześnie świadek pamiętający czasy, gdy w centrum wsi w budynkach dawnej mleczarni i zbudowanych przez jeńców barakach przetrzymywani byli jeńcy alianccy.

Inicjatorem upamiętnienia i organizatorem upamiętnienia było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi NASZ TUR we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie oraz Urząd Miejski w Szubinie, Muzeum Ziemi Szubińskiej i Szubiński Dom Kultury.  Działanie zostało sfinansowane ze środków Powiatu Nakielskiego w ramach przyznanego Stowarzyszeniu w 2020 r. grantu na wykonywanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „Kultura i sztuka 2020”.

W centrum wsi stanęły także dwujęzyczne dwie tablice informacyjne przedstawiające zarys dziejów obozu ilustrowany fotografiami udostępnionymi przez krewnych byłych jeńców – kaprala Petera Locka aka E.S. Lock M.M. oraz bombardiera Edwarda Jamesa Birda.

W końcu 1940 roku niemieccy okupanci zmienili centrum wsi na obóz jeniecki dla podoficerów i szeregowych – Stalag XXI B/H Thure. W obozie zlokalizowanym w Turze, jego filii w Szubinie oraz  licznych komandach roboczych rozproszonych w regionie przetrzymywano łącznie ponad cztery tysiące jeńców, głównie brytyjskich, a także francuskich oraz, po niemieckiej agresji na Jugosławię, także grupę jeńców serbskich.

W październiku 1941 roku jeńcy zostali przeniesieni do dużego Stalagu XXI D w Poznaniu a opuszczone zabudowania mleczarni zostały następnie przeznaczone na niewielką wytwórnię łożysk, utworzoną w ramach niemieckiego programu rozpraszania produkcji przemysłowej po niewielkich ośrodkach celem zabezpieczenia ich w ten sposób przed skutkami alianckiej ofensywy bombowej.

W roku 2020 nakładem Fundacji Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie ukazała się publikacja pt. „Stalag XXI B/H Thure. Jeńcy wojenni w Turze w latach II wojny światowej” napisana przez Jana Daniluka i Mariusza Winieckiego. To dwujęzyczne, polsko-angielskie opracowanie w przystępny sposób ukazuje dzieje tego mało znanego niemieckiego obozu jenieckiego. Zawiera także szereg ilustrujących obozową codzienność fotografii pochodzących z pamiętnika szeregowego Johna Dale’a Chewa udostępnionego z zasobów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Egzemplarze do zakupienia przez stronę Fundacji (http://szubinpowcamps.org/) oraz w Muzeum Ziemi Szubińskiej.

Fot. Jan Szkudliński

 

 

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza zgodę użytkownika.
Czytaj więcej… Akceptuję