Zarząd

Kierowanie pracami Fundacji leży w gestii Zarządu, w którego skład wchodzą:

dr inż. Mariusz Winiecki (prezes) jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Mieszkaniec Szubina, od 2007 r. bada historię miejscowych obozów jenieckich. W roku 2017 za wytrwałą działalność  propagującą wiedzę o obozach jenieckich w Szubinie został uhonorowany przez Kapitułę Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego Honorowym Medalem im. ks. Jana Kleina. Absolwent Politechniki Poznańskiej (doktor nauk technicznych w zakresie Inżynierii Mechanicznej), ukończył studia podyplomowe ‘Biomateriały – materiały dla medycyny’ (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz ‘Organizacja i Zarządzanie’ (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

mariusz.winiecki@szubinpowcamps.org

Susanna Bolten Connaughton (wiceprezes i córka byłego jeńca ppor. Seymoura Boltena) pisze książkę poświęconą wojennym doświadczeniom jej ojca. Pracowała w sektorze publicznym i prywatnym w marketingu, reklamie i zarządzaniu organizacjami non-profit, w Stanach Zjednoczonych i za granicą, w tym w Departamencie Stanu USA jako dyrektor wykonawczy amerykańskiej Komisji ds. UNESCO. Jest absolwentką Pomona College i uzyskała tytuł Master of Business Administration na Northwestern University's Kellog Graduate School of Management.

susanna.connaughton@szubinpowcamps.org

dr Jan Daniluk
(członek Zarządu) jest historykiem i absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Zatrudniony na Wydziale Historycznym macierzystej uczelni, gdzie prowadzi zajęcia głównie z historii powszechnej i Polski XX w. Wykłada także na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. W orbicie jego zainteresowań badawczych jest z jednej strony historia regionalna, z naciskiem na dzieje Wolnego Miasta Gdańska (1920-1939), z drugiej - historia powszechna pierwszej połowy XX w., z naciskiem na tematykę jeniecką w latach II wojny światowej.

 jan.daniluk@szubinpowcamps.org

Katarzyna Kacprzak (członkini Zarządu) jest badaczką genealogiczną i przewodniczką turystyczną. Jej wielojęzyczność i umiejętność rozumienia dokumentów źródłowych są nieocenione dla Fundacji, jej badań i gromadzenia artefaktów. Kasia pasjonuje się historią Żydów polskich i jest zaangażowana w misję zachowania pamięci o tych, po których każdy ślad, w tym pamięć, miał zostać wymazany z powierzchni ziemi i ludzkiej świadomości. Niedawno brała udział w pracach badawczych przy uznanym filmie dokumentalnym Three Minutes: A Lengthening. Przed poświęceniem się swojej pasji do historii, genealogii i badań, Kasia rozwijała swoją karierę jako Project Manager. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej oraz dumną matką dwóch wspaniałych chłopców.

katarzyna.kacprzak@szubinpowcamps.org


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza zgodę użytkownika.
Czytaj więcej… Akceptuję