Członkowie Rady i Zarządu Fundacji podpisali dokumenty rejestracyjne Fundacji

W dniu 27 listopada 2018 r. przedstawiciele Rodziny Oflagu 64 podpisali w Warszawie dokumenty ustanawiające Polsko-Amerykańską Fundację Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie. Wśród sygnatariuszy dokumentów znaleźli się Fundator Cynthia Burgess (córka byłego jeńca Oflagu 64, podporucznika Wilbura Sharpe'a), Susanna Connaughton (córka byłego jeńca Oflagu 64, podporucznika Seymoura Boltena) i Mariusz Winiecki, badacz historii miejscowych obozów jenieckich w Szubinie. W podpisaniu aktu notarialnego uczestniczyli również: Wojciech Peterek (adwokat), Andrzej Zawieska (doradca ekonomiczny Fundacji) oraz Glenn Burgess (zięć byłego jeńca Wilbura Sharpe’a). Następnie dokumenty rejestracyjne Fundacji zostały przekazane do właściwego sądu w Bydgoszczy.

W dalszej części dnia członkowie Rady i Zarządu Fundacji spotkali się z attaché kulturalnym  Ambasady USA Scottem Whitmore, który podzielił się cennymi spostrzeżeniami i zaoferował swoje wsparcie w przyszłości.

Proces rejestracji Fundacji zakończył się 11 kwietnia 2019 r., postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu Fundacji do KRS. Od tego momentu zgodnie ze statutem Fundacja może realizować działalność edukacyjną i kulturalną upowszechniającą historię jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach w Szubinie, a jej najważniejszą misją będzie wsparcie budowy Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie.

Kolejne kroki obejmują powołanie w Stanach Zjednoczonych organizacji non-profit 501(c)(3) o nazwie “Friends of Oflag 64,. Inc.”, która będzie wspierać misję Fundacji oraz gromadzenie artefaktów dla przyszłego Muzeum.