Przekazanie kluczy do baraku nr 9

21 września 2018 r. sześcioro członków rodzin byłych jeńców wojennych Oflagu 64 przybyło do Szubina na uroczystość „przekazania kluczy”. Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Polityki Historycznej, Jarosław Jakubowski przekazał klucze Burmistrzowi Szubina, Arturowi Michalakowi i przedstawicielce potomków jeńców wojennych, Cindy Sharpe Burgess, Fundatorce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie. Wśród amerykańskich gości znaleźli się także: Glenn Burgess (zięć byłego jeńca, podporucznika Wilbura Sharpe’a), Sue Holder i Randolph Holder (córka i syn byłego jeńca, podporucznika Howarda Holdera), oraz Dave Stewart (syn byłego jeńca, kapitana Donalda Stewarta).

Uroczystość rozpoczęło odegranie hymnów narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych, po czym głos zabrali kolejno Pełnomocnik Wojewody, Burmistrz Szubina i Cindy Burgess. Po uroczystym wręczeniu kluczy zebrani uczestnicy wysłuchali zaprezentowanych z ekranu wspomnień byłego jeńca Oflagu 64 Wilbura Sharpe’a, obejrzeli reportaż podsumowujący wydarzenie rekonstrukcji Oflagu 64 z 2017 r. oraz wysłuchali wykładu dr. Jana Daniluka z Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Amerykańscy jeńcy na ziemi polskiej w okresie II wojny światowej”.

Po zakończeniu uroczystości miało miejsce spotkanie robocze, którego główną konkluzją było wskazanie konieczności niezwłocznego rozpoczęcia gromadzenia artefaktów dla przyszłego muzeum.