Stalag XXI B/H Thure. Jeńcy wojenni w Turze w latach II wojny światowej

Z dumą prezentujemy naszą najnowszą publikację – monografię mało znanego niemieckiego obozu jenieckiego w Turze, autorstwa Jana Daniluka i Mariusza Winieckiego.  

Tur to niewielka wieś położona niecałe 10 kilometrów na północ od Szubina. Przed II wojną światową działała tu mleczarnia i nieduża huta szkła. Wszystko zmieniło się za okupacji niemieckiej. Od końca 1940 do października 1941 roku Niemcy przekształcili centrum wsi w Stalag – obóz jeniecki dla podoficerów i szeregowych. W tym czasie w obozie przebywało kilkuset jeńców, głównie brytyjskich i francuskich oraz kilku Serbów. Pracowali oni przy budowie infrastruktury obozowej, zajmowali się zimowym utrzymaniem dróg i wykonywaniem innych drobnych prac. Warunki w obozie były relatywnie dobre – większość jeńców przebywała w ceglanych budynkach należących wcześniej do mleczarni. Paczki Czerwonego Krzyża docierały regularnie.  

Jesienią 1941 roku Niemcy zlikwidowali Stalag XXI B/H Thure, przenosząc jeńców do Stalagu XXI D w Poznaniu. W Turze, w ramach planu decentralizacji produkcji wojennej w obawie przed alianckimi nalotami, powstała nieduża wytwórnia łożysk.  

Monografia ukazała się w języku polskim i angielskim. Została zilustrowana licznymi fotografiami pochodzącymi w większości z bogatych zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, któremu wdzięczni jesteśmy za stałą współpracę. Dodatkowych materiałów dostarczyły rodziny byłych brytyjskich więźniów obozu. Szczególnie cenne okazały się wspomnienia nieżyjącego już brytyjskiego szeregowca Johna Dale’a Chew, które kilka lat temu podarował muzeum jego syn.  

Publikacja pomoże krzewić wiedzę na temat mało znanego niemieckiego obozu jenieckiego w Turze. W imieniu mieszkańców Turu we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi NASZ TUR i Muzeum Ziemi Szubińskiej planujemy również umieścić na jednym z budynków dawnego obozu tablicę upamiętniającą jeńców Stalagu XXI B/H Thure.

stalag_xxi

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza zgodę użytkownika.
Czytaj więcej… Akceptuję