Polityka prywatności (Politique de confidentialité)


§ 1. Definicje pojęć użytych w Polityce prywatności

Fundacja – Polsko-Amerykańska Fundacja Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie, adres siedziby ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 17 / 1 89-200 Szubin, Polska, KRS 0000780716

szubinpowcamps.org – wszystkie strony internetowe działające pod domeną szubinpowcamps.org stworzone i będące własnością Fundacji. Strony internetowe szubinpowcamps.org nie posiadają mechanizmów pozwalających za zakup jakichkolwiek towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Polityka prywatności – niniejszy dokument, regulujący sposób przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik – osoba korzystająca z Usług szubinpowcamps.org na warunkach określonych w Polityce prywatności.

Usługi – opisane poniżej usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundację za pośrednictwem szubinpowcamps.org.

Newsletter – usługa polegająca wysyłaniu nieodpłatnie na adres e-mail Użytkownika informacji dotyczących Usług i towarów prezentowanych w szubinpowcamps.org.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.


§ 2. Podstawa prawna

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 1. art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§ 3. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Użytkowników szubinpowcamps.org w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jest Polsko-Amerykańska Fundacja Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie, adres siedziby ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 17 / 1 89-200 Szubin, Polska, e-mail: office@szubinpowcamps.org, KRS 0000780716.

§ 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Obsługa zapytań kierowanych przez Użytkowników drogą elektroniczną w tym przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na szubinpowcamps.org.
 1. Prowadzenie marketingu bezpośredniego, w tym wysyłanie do Użytkowników drogą elektroniczną, informacji dotyczących Usług i towarów prezentowanych w szubinpowcamps.org.
 1. Realizacja obowiązku prowadzenia dokumentacji księgowej, wynikającego z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym przekazywanie faktur osobom, których dane są przetwarzane.
 1. Prowadzenie analiz statystycznych w celu poprawy przez Fundację jakości świadczonych usług.
 1. Zapewnienie zasad rozliczalności (wykazanie spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 1. Ewentualne ustalenie i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 1. Podstawy prawne:
  • Art. 6 ust. 1 RODO,
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591.

§ 5. Usługa newsletter

 1. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany przez siebie, należący do niego adres e-mail, informacji dotyczących Usług i towarów prezentowanych w szubinpowcamps.org, dalej: Newsletter.
 1. Udzielenie zgody na otrzymywanie Newslettera następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości e-mail do Administratora zawierającej wspomnianą zgodę.
 1. Otrzymywanie Newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail.
 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newslettera informując o tym Administratora lub postępując zgodnie z instrukcją dołączoną do każdej otrzymywanej tą drogą wiadomości e-mail

§ 6. Rodzaj przetwarzanych danych

 1. Administrator realizując cele zawarte w § 4. przetwarza następujące typy danych osobowych Użytkowników:
  • imię, nazwisko, nr. telefonu, adres e-mail, nr IP (usługa formularza kontaktowego i Newslettera),
  • imię, nazwisko, adres e-mail (prowadzenie marketingu bezpośredniego)
  • imię, nazwisko (prowadzenie analiz statystycznych),
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP (prowadzenie dokumentacji księgowej).

§ 7. Dobrowolność podania danych

 1. Użytkownik dobrowolnie przekazuje Administratorowi swoje Dane osobowe. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym.
 1. Podanie danych może nie być dobrowolne, jeżeli podania danych wymagają przepisy prawa, których stosowanie jest niezbędne ze względów rachunkowych lub podatkowych.

§ 8. Uprawnienia Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody uzyskanej przed jej cofnięciem.

§ 9. Przekazywanie danych

 1. Administrator może przekazywać dane Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem innym podmiotom, uczestniczącym w realizowaniu umów sprzedaży towarów, obsługą elektronicznych przelewów bankowych lub udostępniającym Administratorowi usługi hostingowe związane z działaniem szubinpowcamps.org.
 1. Odbiorcami danych o których mowa jest w § 9. pkt 1. mogą być:
  • banki obsługujące rachunki Fundacji,
  • firmy świadczące usługi księgowe,
  • firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
  • firmy świadczące usługi hostingowe.
 1. Dane Użytkowników nie będą przekazywane innym podmiotom niż tym opisanym w § 9. pkt 2.
 1. Dane Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 1. Administrator nie będzie stosował w odniesieniu do danych Użytkownika zautomatyzowanego przetwarzanie danych, w tym poprzez profilowanie.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 17 czerwca 2019 roku, jej postanowienia mogą ulec zmianie związku ze zmianami w przepisach prawa.
 2. Data ostatniej modyfikacji 17.06.2019 r.
Les cookies nous permettent de gérer les services proposés par notre site. En utilisant notre site, vous en acceptez, de fait, l'utilisation.
En savoir plus Ok