Video

The Return to Szubin (Reunion of former Oflag 64 POWs, 1971)

The authors of popular historical program „Było, nie minęło - Kronika Zwiadowców Historii” in Szubin

The Oflag 64 Re-enactment